اطلاعات دانش آموزان

"*" indicates required fields

لطفا توان منندی ها، نرم افزار ها و برنامه هایی که به اونها مسلط هستید یا با آن ها آشنایی دارید را به همراه میزان تسلط (بر حسب درصد) بنویسید.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .