دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL 2023 - آموزش تخصصی صفر تا صد ICDL 2023 در ساری برای ورود مستقیم به بازار کار - آموزش ویندوز 11 وآفیس 2023

دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL 2023 – آموزش تخصصی صفر تا صد ICDL 2023 در ساری برای ورود مستقیم به بازار کار – آموزش ویندوز 11 وآفیس 2023

کسی که به کامپیوتر و مباحث پیرامون آن آشنایی داشته باشد، قطعا در محل کار، یا بطور کلی در زندگی…

ادامه مطلب